Loading color scheme

POLITYKA JAKOŚCI

Podstawowym celem firmy jest zaspokajanie potrzeb i wymagań Klientów, szczególnie w zakresie wytwarzania bezpiecznych, zgodnych z przepisami prawa i autentycznych produktów o określonej jakości.

Mając na uwadze, że nasz dalszy rozwój  zależy od satysfakcji naszych klientów, cały wysiłek poświęcamy na stałą poprawę jakości ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego, które  zapewniamy poprzez przestrzeganie zasad GMP (dobre praktyki produkcyjne) i GHP (dobre praktyki higieniczne) oraz analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w całym cyklu produkcyjnym, zgodnie z wdrożonym systemem HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli), opartym na siedmiu zasadach opisanych w Kodeksie Żywnościowym: Codex Alimentarius Commission, 1997. W tym też celu wdrożyliśmy corocznie certyfikowane międzynarodowe standardy jakości: IFS Food i BRC Food.

Politykę jakości realizujemy poprzez realizację następujących celów jakościowych:

  • Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej
  • Ciągłe analizowanie zagrożeń zdrowotnych wyrobów w cyklu produkcyjnym
  • Minimalizacja niezgodności wyrobu i reklamacji klienta
  • Stałe i systematyczne podwyższanie kwalifikacji pracowników
  • Doskonalenie reżimu sanitarno-higienicznego w procesie produkcji
  • Stała troska o zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Monitorowanie skutków oddziaływania produkcji na środowisko

Przesłanie wynikające z założonych celów wymaga stałego zaangażowania wszystkich pracowników firmy w jej rozwój. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie systemu HACCP i są świadomi zagrożeń, jakie zostały zidentyfikowane w całym cyklu życia produktu, jaki oferujemy i jednocześnie odpowiadają za jego bezpieczeństwo zdrowotne.

Niniejsza Polityka Jakości została ustanowiona przez Zarząd Spółki, podlega przeglądowi i uaktualnieniu w zależności od potrzeb a wszyscy pracownicy zostali z nią zapoznani i zobowiązali się do jej przestrzegania.

 

 

Uprawnienia do wywozu towarów na kraje:

Europa:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Świat:

Hong Kong, Uzbekistan, Japonia, Nowa Kaledonia, Azerbejdżan, Tadżykistan